Text: Göran Jonsson Foto: Lennart Jonasson Länstidningen 2/10 1982
 
 
up  
up